De betekeniseconomie, wat is dat?

Het gaat al lang niet meer over geld, status en materie maar om een vervuld leven waarin je betekenis geeft aan anderen
betekeniseconomie
Picture of Bas van Vugt

Bas van Vugt

Vader, partner, ondernemer levenszoeker én genieter;). Ondernemen zit in mijn bloed. Altijd zoekende naar meer voor mezelf en mijn klanten. #rijkdom.

betekeniseconomie, wat is dat?

Binnen De Hooggevoelige Ondernemer is rijkdom op alle vlakken belangrijk. Emotioneel, zakelijk en financieel. Wij signaleren een nieuwe trend waarbinnen het al lang niet meer gaat over geld, status en materie. Het gaat om het leven van een vervuld leven waarin je betekenis geeft aan anderen. In deze blog geven we je graag wat meer informatie over de betekeniseconomie. Betekenis geven aan wat je doet, stimuleert mensen. Wereldwijd is er een beweging waar te nemen die het welzijn van alles wat leeft belangrijk vindt. Deze beweging wordt sterker en sterker en een echte drive van verandering. In deze blog geven we heel graag wat meer achtergrondinformatie over de betekeniseconomie. Wat is het, waarom is het belangrijk en wat kun je ermee doen?

De definitie van succes verandert

Voordat we inhoudelijk in de betekeniseconomie duiken, is het belangrijk om deze nieuwe economie in een historisch perspectief te plaatsen. Lange tijd werd succesvol zijn afgemeten aan de hoeveelheid geld die je op de bank had en de status die hieraan werd gekoppeld. Vanuit mijn ervaring weet ik inmiddels dat er hele succesvolle mensen zijn met veel geld, die heel ongelukkig zijn. En aan de andere kant: dat er mensen zijn die niks hebben en gelukkig zijn. Er bestaat dus niet direct een correlatie tussen de hoeveelheid geld die iemand heeft en het geluk dat diegene ervaart. Geld is wat dat betreft een bijproduct van succes. Waarbij het vooruit helpen van zoveel mogelijk mensen je financiële stabiliteit en zelfs vrijheid kan geven.

Natuurlijk, een goede financiële basis helpt mee bij het realiseren van je geluk maar het is niet doorslaggevend. Zeker niet over langere periodes. In onze maatschappij wordt meer en meer een discussie gevoerd over wat succes nu precies is en hoe je dit kunt bereiken. Een onderdeel van deze discussie gaat over de betekeniseconomie en de rol die de betekeniseconomie heeft voor jou, de omgeving waarin jij opereert en de wereld.

Zingeving staat centraal

Uit onderzoek blijkt meer en meer dat de keuze voor een baan tegenwoordig bij veel jongeren niet alleen maar meer over materie gaat. Hierin breken we echt met de gedachte dat het gaat over zoveel mogelijk geld verdienen. De tegenhanger hiervan is het om je leven in dienst te zetten van anderen. Om van positieve betekenis te zijn voor anderen in deze wereld. Binnen de betekeniseconomie staat zingeving centraal. Groeien als mens is hier een belangrijk onderdeel van. Die groei doorgeven aan anderen is het andere belangrijke deel. Zingeving is voor iedereen echter altijd anders. In de betekeniseconomie zijn er verschillende niveaus van zingeving te herkennen. In elk niveau gaat het erom om telkens dieper te kijken dan alleen maar het verdienen van geld. Geld is vaak een korte termijn prikkel die je op de lange termijn niet gelukkig hoeft te maken. Natuurlijk kan geld wel voor stress zorgen als je er een tekort aan hebt. Zodra je als hooggevoelige intuïtieve ondernemer (in spé) opereert vanuit de betekeniseconomie, komt het geld vanzelf wel mee. Want, door je te focussen op geld kun je snel de waarde van het creëren van waarde voor anderen uit het oog verliezen. Terwijl dát juist één van de meest belangrijke elementen is van de betekeniseconomie en zeker ook van succes. Die zingeving is ook voor hooggevoelige mensen belangrijk maar er zijn verschillende niveaus in te bekennen. Laten we eerst maar eens kijken naar de verschillende niveaus van zingeving binnen de betekeniseconomie.

  1. Persoonlijke zingeving:

Voor de een is het mensen helpen, voor de ander het ontwerpen van producten en voor weer iemand anders is juist reizen en het ontmoeten van mensen belangrijk. De start is, denk ik, altijd je persoonlijke zingeving. Vanuit daar kun je je dieper gaan verbinden met anderen. Het is dus belangrijk om je persoonlijke zingeving helder te hebben en deze in de wereld te zetten. Ondanks de angst voor zichtbaarheid die veel hooggevoelige mensen hebben. Binnen De Hooggevoelige ondernemer gaan we nog een stapje verder door te zeggen dat het ego is als jij je talent (en dus zingeving) NIET geeft. Voor jezelf is dit wellicht (even) prettig. Juist omdat je op die manier in je (oncomfortabele?) comfortzone kunt blijven. Binnen de betekeniseconomie gaat het echter al lang niet meer over jou. Het gaat over jou en het grote geheel. Door in je comfortzone te blijven hangen en anderen NIET te helpen, blijven anderen dus verstoken van jouw talent waardoor ze in de shit kunnen blijven zitten. Zo, dat is eruit ;-). Laten we naar het 2e niveau van zingeving kijken.

  1. Plaatselijke omgeving:

Zingeving gaat echter ook dieper in de zin van betekenis toevoegen aan de maatschappij. De plaatselijke omgeving waarin je zaken doet, speelt hierbij een rol. Centrale vraag is hierbij vaak hoe je ‘iets’ concreets kunt toevoegen aan de plaatselijke omgeving waarin je opereert. Hoe kun je die met jouw bedrijf, product/dienst beter maken? Deze plaatselijke toevoeging is voor veel hooggevoelige intuïtieve ondernemers heel erg belangrijk. Juist omdat ze op die manier bezig zijn met hun eigen zingeving EN het maatschappelijk belang dienen. Plaatselijke zingeving kan heel divers zijn en vele verschillende manifestaties hebben. Het essentiële is om jouw normen en waarden hierin naar voren te laten komen in een goede en heldere toevoeging naar de plaatselijke omgeving waarin je opereert.

  1. Grotere geheel:

Hoe past jouw bedrijf in het grotere geheel? Welk maatschappelijk probleem los je met je bedrijf op? Deze vragen kunnen een veelvoud van antwoorden bevatten. Zo kan het jouw zingeving zijn om bijvoorbeeld iets met een milieuprobleem te doen. Of wellicht wil je een sociaal maatschappelijk probleem de wereld uithelpen. Over het oplossen van een maatschappelijk probleem zal ik het later in deze blog nog hebben.

Het realiseren van een toename van geluk

Door het volgen van zingeving ontstaat voldoening en vanuit die voldoening ontstaat geluk. Voor jezelf maar zeker ook voor anderen. In de betekeniseconomie staat het realiseren van geluk voor anderen centraal. Dat houdt in dat je intuïtief aanvoelt wat anderen nodig hebben en hierop inspeelt.

Tot zo’n 50 jaar geleden geloofden we dat, wanneer we meer materiële welvaart aan zouden trekken, we gelukkiger zouden worden in ons leven. Deze correlatie is er een die meer en meer onder druk komt te staan in de huidige tijd. De koning van Bhutan heeft zo’n 20 jaar geleden het bruto nationaal product (een manier om het welzijnsniveau in een land te meten) vervangen door het nationaal geluk. Dit is natuurlijk een hele mooie manier om anders tegen welvaart aan te kijken. In de westerse wereld weten de meeste mensen inmiddels ook wel dat geld niet alles is en dat vooruitgang alleen maar meten in geld dus onvoldoende is. Uiteindelijk gaat het om de levenskwaliteit van ons allemaal, inclusief de aarde waarop we leven. Het leuke is dat, wanneer we het realiseren van geluk centraal stellen, we de dingen van alledag in een heel ander perspectief plaatsen. Juist omdat de materie er dan tussenuit valt en we veel puurder naar de dingen kunnen kijken. We zetten als het ware de bril van vooruitgang op en zetten het maatschappelijk welzijn voorop.

Impact hebben

Binnen de betekeniseconomie is impact belangrijk. Alles wat mensen kopen, consumeren of een dienst die we afnemen, moet een positieve impact hebben. Voor de mensen die bij een bedrijf werken, voor onszelf en vooral ook voor de wereld. Elke keer als we een aankoop doen, maken we dus indirect een positieve impact. Een goed voorbeeld hiervan is de zoekmachine Ecosia. 80% van de winst van deze zoekmachine gaat naar projecten waarbij bomen worden geplant. Elke keer dat iemand via Ecosia dus een zoekopdracht uitvoert, komen we dichter bij een duurzame wereld. Over een fantastisch initiatief gesproken. En… aanmelden is gratis. Je hoeft alleen even je browser en wat internetinstellingen aan te passen.

Dit staat haaks op de huidige gangbare manier waarin consumeren een belangrijke rol speelt. Je koopt iets voor eigen behoefte-invulling op de korte termijn en het maakt niet uit wat er mee gebeurt of hoe het is geproduceerd. Een achtergestelde gedachte waarop het hebben van impact in de betekeniseconomie een antwoord heeft.

Door ondernemer te worden, kun je direct een grote impact hebben op het creëren van meer geluk en welzijn van anderen. Juist door jezelf te verdiepen in wat andere mensen nodig hebben en hierop in te spelen, krijg je impact. De start is daarom altijd: Waarom ben ik ondernemer en wat wil ik toevoegen aan het leven van anderen? Juist op die manier kom je ook financieel vooruit, simpelweg omdat je het verbeteren van de levenskwaliteit van anderen verbetert.

Waardevol worden als bedrijf in de betekeniseconomie doe je door zoveel mogelijk toegevoegde waarde te creëren voor anderen. In de betekeniseconomie wordt je zakelijke waarde bepaald door wat jij als individu of bedrijf maatschappelijk betekent. Hoe meer positieve impact, hoe hoger je bedrijfswaarde. Dit is natuurlijk een heel mooi bijproduct van het opereren binnen de betekeniseconomie. Simpelweg omdat dit een win-win situatie oplevert voor iedereen.

Verantwoordelijkheid nemen

Binnen de betekeniseconomie nemen individuen en bedrijven verantwoordelijkheid voor hun producten en de manier waarop ze worden geproduceerd. Winst wordt ondergeschikt ten opzichte van het grote belang. Verantwoordelijkheid nemen gaat verder dan alleen maar te kijken naar hoe je zoveel mogelijk winst kunt maken. Het gaat juist niet over winst maar over het creëren van een verantwoordelijk en toegevoegde waarde voor anderen. Winst is hiervan een klein onderdeel. Bedrijven dienen verantwoordelijkheid te nemen voor de maatschappij waarin ze opereren. Hun klanten, toeleveranciers en natuurlijk hun medewerkers. Niet slechts de leidinggevenden en aandeelhouders. In die zin wordt verantwoordelijkheid nemen telkens verder vergroot tot steeds meer bedrijven, individuen, belanghebbenden en uiteraard de andere factoren zoals leefomgeving en milieu.

Wat kun je ermee?

Het oude ondernemen is vaak gebaseerd op het concept dat je klanten moet zoeken en zoveel mogelijk winst wilt maken. In de betekeniseconomie start je met het oppakken van een maatschappelijk probleem dat jij relevant vindt. Vanuit dat maatschappelijk probleem start jij je bedrijf. Op die manier hoef je je nooit meer zorgen te maken over klanten. Mensen functioneren immers vanuit problemen en een maatschappelijk probleem geeft aan dat er een trend te ontdekken is die veel mensen aangaat. Dit betekent dat het maatschappelijk probleem het vertrekpunt is voor alles wat je doet. Vanuit daar kun je je talent en zingeving koppelen aan dit maatschappelijke probleem en producten maken die dit maatschappelijke probleem oplossen dan wel verminderen. Deze nieuwe manier van denken is super krachtig. Let wel op: Zoals Napoleon Hill zo’n 100 jaar geleden al schreef in zijn boek Think and Grow Rich: “Kennis alleen trekt geen geld aan”.  Het gaat erom dat jij je kennis bij zoveel mogelijk mensen brengt en daarvoor is meer nodig dan alleen maar kennis.

Wil je meer weten over de betekeniseconomie? Bekijk dan even onderstaande ingangen.

+ VPRO tegenlicht: http://www.npo.nl/vpro-tegenlicht/03-04-2016/VPWON_1246115

+ Boek The purpose economy

+ Kees Klomp, bedrijfsadviseur (handboek betekenisvol ondernemen)

+ www.ecosia.org

Om een bedrijf op te bouwen dat opereert in de betekeniseconomie, is het essentieel dat je breed denkt. Vooral het koppelen van je talent en zingeving aan een maatschappelijk probleem is ontzettend krachtig. Wij hebben gekozen voor de betekeniseconomie omdat wij intuïtief voelen dat dit de juiste weg is voor de meeste hooggevoelige ondernemers. Ze hebben zingeving centraal staan in hun leven en kunnen zich meestal makkelijk verbinden met anderen. Deze groep intuïtieve ondernemers staat klaar om een verschil te maken. Binnen De Hooggevoelige Ondernemer zien wij de trend van de betekeniseconomie. We spelen hierop in door anderen te helpen intuïtief en betekenisvol te ondernemen. Vanuit de principes van de betekeniseconomie ontstaat vanzelf rijkdom op alle vlakken, rijkdom voor iedereen. Wil jij rijkdom voor iedereen creëren? Zorg dan dat je zoveel mogelijk waarde creëert voor anderen, een maatschappelijk probleem oplost en geld als een bijproduct van succes ziet.

Hoe pas jij de principes van de betekeniseconomie toe in jouw bedrijf? Of vind je het juist uitdagend om deze principes toe te passen?

Wil je meer weten over het bereiken van rijkdom op alle vlakken en het opzetten van een succesbedrijf?

Dan is onze Succes in Balans community voor intuïtieve ondernemers jou op het lijf geschreven.

In de online community delen we onze strategieën, tools en tricks met je om als hooggevoelige ondernemer krachtig en financieel succesvol te ondernemen.

Maar dat is niet wat onze community speciaal maakt. Onze missie is om ondernemers te helpen de wereld te veranderen en ons doel is om je te helpen een van de vele lichten te worden die het donker verlichten.

In onze community leren we je hoe je je kunt bevrijden van de systemen die zijn ontworpen om ons in de ratrace te houden. We laten je zien hoe je je kunt bevrijden en financieel onafhankelijk kunt worden, en hoe je een bedrijf kunt opbouwen dat je de tijd en vrijheid geeft om je leven te leiden zoals jij dat wilt.

En vooral: hoe je een krachtige, blijvende impact op de wereld kunt hebben. Als je daar deel van wilt uitmaken, neem dan onze community op de proef.

Het is niet voor iedereen, dus je kunt het twee weken proberen voor € 1 om te zien of het iets voor je is.

Meer informatie over de Succes in Balans Community vind je hier.

Hoe pas jij de principes van de betekeniseconomie toe in jouw bedrijf? Of vind je het juist uitdagend om deze principes toe te passen?

Graag hoor ik van jou in het reactieveld hieronder….

DEEL dit artikel s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppenhier onder te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

Heel veel succes op JOUW weg naar RIJKDOM!

Bas van Vugt

 

 

0 0 stemmen
Article Rating

Rijkdom op alle vlakken creëren gaat soms gemakkelijk, maar meestal is het een gevecht van groei. De groei die Mirna en ik ervaren, geven we heel graag aan jou door. Dat hebben we tot onze missie mogen maken. Sta je hiervoor open? Dan nodig we je heel graag uit om eens kennis met ons te komen maken tijdens Business Meaning Booster.

Meer informatie over het Weekend (en aanmelden) kun je hier vinden.

DEEL dit artikel s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen hieronder te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

Heel veel succes op JOUW weg naar JOUW potentieel.

Bas & Mirna

Jouw mening telt...

Abonneer
Laat het weten als er
4 Comments
Nieuwste
Oudste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties

[…] een veel grotere rol speelt. Wat dit dan precies betekent, kun je lezen in ons blog artikel De betekeniseconomie, wat is dat?. Bij De hooggevoelige ondernemer zagen we deze trend al een hele poos. Mede doordat impact hebben […]

Wow wat mooi. Ik ben benieuwd in oktober volg ik jullie weekend. Zo een zin in de zingevingseconomie. Bij mij is sinds de opleiding tot kindertolk duidelijk geworden dat ons hart gevolgd oet worden ipv het brein. Want ons hart KLOPT! Bedankt voor do
It mooie blog. Super verwoord!
Fijne dag en geniet van deze zonnige dag. Zit nu fkes lekker in het zonnetje. Genieten!

Ha Anja, dank je wel voor je mooie reactie en wat een mooie quote: Want ons hart KLOPT! Super. Daar gaat het om. Heb een hele mooie dag.

[…] rijkdom gaat over het opereren binnen de betekeniseconomie en uiteindelijk het vertalen van je talenten naar een verdienmodel. Van talent naar euro’s. Ik […]

Search

Over ons

hooggevoelig ondernemen - De hooggevoelige ondernemer

Betekenisvol ondernemen. Geld als bijproduct van succes. Vanuit jouw unieke talent en zielenmissie. #Rijkdom.

Download en bekijk gratis:

  1. Case Study – Hoe familie- en zakenleven te combineren
  2. 25 Business Tips
  3. 12 Sleutels voor Succes in Balans

Volg ons

Recente artikelen

Reserveer jouw (GRATIS) TICKET!

Hoe goed zou jij je voelen als je de volgende stap zou kunnen maken naar emotionele, zakelijke of financiële rijkdom?
Tijdens het Succes In Balans Weekend krijg je tips, strategieën en tools om de volgende stap te maken in het creëren van rijkdom op alle vlakken. Het enige dat je betaalt, is een bijdrage in de kosten die we maken voor de zaal, uitgebreide lunch, koffie, thee en het werkboek dat je ontvangt.

Je leven inrichten zoals je écht wilt? 

Dat is voor ons de ultieme balans! Vanuit wie je bent, met betekenis en in overvloed ondernemen. Het leven hoeft geen struggle te zijn. Toch?!? Althans niet permanent;). De uitdagingen die we als mens allemaal meemaken? Daar liggen onze groeikansen. 

Groei als ondernemer betekent groeien als bedrijf én financieel. Is er iets in je leven waarmee je aan de slag wilt? Wees welkom in het Succes In Balans Weekend. Daarin helpen we ambitieuze ondernemende mensen met de creatie van rijkdom op alle vlakken vanuit hun unieke krachtige essentie. We geven je handige tips en praktische tools om rijkdom op zakelijk, financieel EN persoonlijk vlak te creëren.

Wie weet, tot dan!

4
0
Wil je je gedachten met ons delen? Laat hier een reactie achter.x

become unstoppable!