Een breder perspectief dan Corona alleen

Picture of Bas van Vugt

Bas van Vugt

Vader, partner, ondernemer levenszoeker én genieter;). Ondernemen zit in mijn bloed. Altijd zoekende naar meer voor mezelf en mijn klanten. #rijkdom.

De huidige tijd van Corona is er een van grote veranderingen. We navigeren door een mistige tijd en de onzekerheid die dat met zich meebrengt, speelt vele mensen parten. Als we niet oppassen, regeert angst en juist angst is een slechte raadgever. Dat weten we vanuit het verleden. Zeker nu de afgelopen 3 weken de economische gevolgen van de Corona-maatregelen vanuit de overheid zichtbaar worden, is het absoluut essentieel dat we dingen in perspectief blijven zien. Het grote plaatje in de gaten blijven houden. Hoe dan ook komt er een wereld ná Corona. Hoe die eruit gaat zien? Dat hebben wij met zijn allen in de hand.

Het beleid dat we nu voeren, is economisch gezien niet houdbaar. Daarover zijn de meeste experts het wel eens. Nog een paar maanden zo doorgaan en er ontstaan enorme economische én maatschappelijke problemen in het MKB en onder ZZP-ers. Faillissementen zullen gaan oplopen en de gevolgen kunnen groot zijn, zeker ook maatschappelijk.

Natuurlijk staat gezondheid bovenaan. Dat is duidelijk. De vraag is wel hoe ver we hierin zouden moeten gaan. In deze blog meer over een ander component dat in deze gehele situatie op de tocht dreigt te komen: onze vrijheid. Niet direct in de vorm van fysiek begrensde vrijheid. Dat zie ik niet zo snel gebeuren. Wel wordt er achter de schermen hard gewerkt om allerlei andere vormen van vrijheid aan te tasten en dat is zorgelijk. In deze blog meer over onze vrijheid en wat er op het spel staat. Wellicht wel veel meer dan we kunnen vermoeden…

Corona en jouw persoonlijke vrijheid

Vrijheidsbeperkingen. Degenen die na de Tweede Wereldoorlog zijn geboren, kunnen zich er nauwelijks een voorstelling van maken. Deze Corona-crisis word door sommigen al de grootste beperking van vrijheid in vredestijd genoemd. Eens.

Thuisisolatie IS natuurlijk een hele grote beperking van onze vrijheid. Niks mis mee zou je zeggen. Zeker in het geheel van de maatregelen die nodig zijn om het virus onder controle te krijgen en te houden. Alhoewel… we horen nu ook steeds meer geluiden dat bepaalde specifieke groepen van de maatschappij harder getroffen worden dan andere. Zo sprak ik net iemand die op de IC werkt die aangaf dat de slachtoffers van Corona voor 80% mensen zijn met overgewicht en een al slechtere gezondheid. Interessant. Dit is in lijn met de uitspraak van Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC). Interessant, maar het is natuurlijk nog geen wetenschappelijk bewijs; het is slechts een indicatie. Wel geeft het al richting aan waarin we wellicht mogen denken.

Verplicht Corona-vaccin?

Wat mij zorgen baart, is de ontwikkeling van een Corona-vaccin. Stel je eens voor dat een vaccin voor iedereen verplicht wordt? Zonder dat we weten of we daar eigenlijk wel beter van worden in onze gezondheid… Wetende dat er enorme verdienmodellen achter de hele vaccin-industrie zitten… Dat is een inbreuk op onze vrijheid die we volgens mij niet willen hebben. Dat er vóór ons gekozen wordt of we wel of niet gevaccineerd worden.

De farmaceutische industrie is er natuurlijk op alle vlakken mee bezig om dit, vanuit de mainstream media, er toch door te krijgen. Logisch: het gaat niet in de eerste plaats om de gezondheid van de populatie, maar vooral om geldelijk gewin. Degenen die deze grote farmaceutische organisaties en hun aandelen bezitten, spelen spelletjes en hebben een hele sterke lobby op velerlei gebied. Een vaccin tegen een virus waarvan we niet weten welke bijwerkingen het heeft en of het wel echt werkt. Laten we dat eerst maar eens goed onderzoeken, voordat we het erdoorheen gaan duwen vanuit het perspectief van angst.

Onafhankelijke experts?

De vraag die hierbij ook automatisch rijst, is hoe onafhankelijk de ‘onafhankelijke experts’ zijn op dit gebied. Laten we hier met zijn allen goed op blijven letten en vooral de geldstromen achter deze praktijken goed in kaart blijven brengen.

Hier hebben we wel een historie die ons een klein beetje in de maag zit. Zoals bijvoorbeeld bij de Mexicaanse griep. Het meest kwalijke voorbeeld hiervan zag ik deze week voorbij komen. Een niet met naam en toenaam te noemen viroloog die veel op de Nederlandse TV over infectieziekten als ‘expert’ kwam vertellen, proostte samen met zijn team op het eerste geval van de Mexicaanse griep. Volstrekt immoreel. Gelukkig wordt dit door allerlei mensen gezien, opgepakt en onthuld. Het filmpje kun je hier bekijken.

Dit is natuurlijk niet het enige voorbeeld van belangenverstrengeling. In dit geval ligt het er erg dik bovenop. De vraag blijft alleen wel waarom deze beste man dan op TV mag blijven verschijnen. Anyway, als we dit soort mensen hun gang laten gaan, verliezen we een stuk van onze vrijheid: de vrijheid van zelfbeschikking over een gezond lichaam waar we zelf voor mogen zorgen.

Een vaccin tegen Corona? We mogen onszelf afvragen hoeveel partijen hierachter zitten die óók weer de mainstream media bezitten om ons een eenzijdig Corona-verhaal te vertellen. Gelukkig voelen steeds meer mensen dat dit niet in de haak is. Het leuke is dat je hier niet eens uitgebreid research voor hoeft te doen. Het is er gewoon aan de oppervlakte en als je wilt, kun je het zien. Natuurlijk proberen de mensen die gebaat zijn bij deze vaccins (deze viroloog vond het ook een goed idee om alle juffen en meesters gewoon maar preventief een griepprik te geven) in de media een bepaald beeld weg te zetten (zie de reacties onder het filmpje van Jensen). Daarom is het juist ook nu zo belangrijk dat de ‘good guys’ opstaan tegen dit soort fraude en immoreel winstbejag. We kunnen niet simpelweg onze mond houden en doen alsof dit soort praktijken niet bestaat.

5G-technologie

Een ander heikel punt is de introductie van de 5G-technologie. Een blootstelling van het menselijke lichaam aan een nieuwe soort straling dat kan zorgen voor allerlei klachten. Wat we niet mogen laten gebeuren, is dat we via technologie allerlei vormen van crowd control kunnen krijgen, zoals dat bijvoorbeeld al in China wordt toegepast bij de Oeigoeren. Dit komt dichterbij dan we denken. Zo is er bijvoorbeeld een filmpje van Mona Keijzer (staatsecretaris van Economische Zaken) waarin ze alle voordelen van 5G – waaronder crowd control – op een rijtje zet.

Is het echt de bedoeling dat we via 5G mensen gaan controleren? Lijkt mij verre van wenselijk. Tijd dat we wakker worden. Bovendien halen we met 5G een potentieel groot gevaar in huis: Huawei, dat in China natuurlijk al groots is met deze technologie…

Een onderzoek uit Duitsland toont aan dat bijenvolkeren slecht reageren op straling. Het IS simpelweg (nog) niet bewezen dat 5G schadelijker is, al komen de zendmasten wel VEEL dichter bij elkaar te hangen. Het is ook (nog) niet bewezen dat het NIET gevaarlijker, is maar het netwerk is al wel aan het uitrollen. Follow The Money heeft er diverse artikelen aan gewijd en geeft een interessant perspectief. Zeg als overheid maar eens ‘nee’ tegen de veiling van frequenties met een mogelijke inkomstenbron van 1 miljard Euro. Dan moet je best sterk in je schoenen staan. Stralingsrisico en ‘crowd control’… beide mogelijkheden die de ‘big tech’ hebben om onze vrijheid aanzienlijk in te perken. Oppassen dus…

Corona en jouw zakelijke vrijheid

Door de ineens wegvallende vraag, zitten veel bedrijven momenteel in de financiële problemen. De bijstand die de overheid als compensatie aanbiedt, is voor veel ondernemers slechts een druppel op een gloeiende plaat. Wie gaat de verliezen financieren? Zo simpel is het in vele gevallen wel: dit is een uitzonderlijke situatie die vraagt om directe liquiditeit vanuit het financiële systeem. Liquiditeit die voor een deel geleverd wordt door de overheid. Maar goed, dat is natuurlijk een vestzak-broekzak-verhaal aangezien wij als Nederlanders allemaal de overheid zijn en de overheid dit geld gewoon op de kapitaalmarkt moet gaan lenen. Meer schuld dus voor ons allemaal.

Voor een ander deel komt dit geld vanuit het bancaire systeem – of allerlei discutabele leningsinstanties. De vraag is welke rentepercentages gerekend gaan worden voor deze 3 maanden. Dit is een ongekende verschuiving van kapitaal waardoor er een nog grotere druk komt te liggen op het midden- en kleinbedrijf.

De 1% van deze wereld gaat de rest dus ‘redden’ door geld ter beschikking te stellen. Dit betekent een verlies van vrijheid voor de groep bedrijven die dit geld nodig gaan hebben om te overleven. Het vervelende is, dat er nog geen enkel uitzicht is op hoe lang deze situatie precies gaat duren. Dat maakt het voor veel bedrijven uitdagend om met hun liquiditeit de toekomst in te kijken, terwijl er aan deze financieringen juist wel allerlei voorwaarden hangen. Het kan niet anders dan dat dit bedrijven de kop gaat kosten en zo waardevolle bezittingen en kennis in handen komt van anderen. Geen goede zaak.

Steun lokaal

Dit alles betekent vanzelfsprekend een verschuiving van geld en macht, tenminste… als we niks doen. Wat we namelijk wél kunnen doen, is bedrijven die moraliteit, waarden en normen hoog in het vaandel hebben staan, ondersteunen gedurende de Corona-crisis. Koop bij voorkeur lokaal. Daarmee zit je meestal al goed. Je schakelt allerlei overbodige productieketens uit. Goed voor de producent, omdat die een betere prijs krijgt van jou en mij dan van de tussenschakels. Ondersteun echt zoveel mogelijk lokale ondernemers daar waar je kunt. Voel verder goed in of een bedrijf moreel is ja of nee of dat het alleen om winstbejag gaat. Meer tips hierover kun je overigens lezen in mijn vorige blog verandering kun je kopen.

We hebben als koper veel meer macht dan we vaak denken. Een hele interessante mogelijkheid om deze te benutten en bedrijven, waarvan jij vindt dat ze een maatschappelijk relevante bijdrage leveren aan de maatschappij, te ondersteunen. Er is veel mogelijk!

Hoe dan ook, voor vele bedrijven is dit een hele uitdagende tijd. Degenen met voldoende buffers en een levensvatbaar  businessmodel zullen het redden. Alles wat niet duurzaam en niet op toegevoegde waarde voor klanten is gestoeld, gaat het gewoon heel moeilijk krijgen. Er kan, zeker vanuit die macht van de koper, een aardverschuiving optreden in de bedrijven die we willen ondersteunen en welke we niet meer willen, bijvoorbeeld omdat ze te vervuilend zijn of immoreel zaken doen. Hele gave ontwikkeling, als je het mij vraagt!

Corona en jouw financiële vrijheid

Het ‘slimme geld’? Dat staat allang niet meer op de spaarrekening. Iets dat de afgelopen jaren al bezig was heeft de afgelopen week een enorme vlucht gekregen: het bijdrukken van valuta. Peter de Waard schrijft erover in de Volkskrant en het is zeker de moeite waard om zijn columns in de gaten te blijven houden. Deze van 26 maart is ook weer zo’n knappe.

De Europese Centrale Bank (ECB) zit enorm in het nauw en kan eigenlijk niet meer doen dan Euro’s bijdrukken. Gevolg? De koopkracht van Euro’s daalt en de spaarder, die met moeite wat geld heeft weten te sparen, die is de verliezer in dit systeem. In die zin is de quote van Robert Kiyosaki meer van toepassing dan ooit: savers are losers. Het is echt zo: spaarders zijn de verliezers van dit systeem – en dat terwijl we juist krijgen aangeleerd dat sparen goed is. Dat het je verder helpt in je leven… We leven in een systeem dat nu eigenlijk nog maar een kant op kan en dat is de kant van hyperinflatie. Een hele mooie podcast hierover is die met Willem Middelkoop.

Spaargeld of… ?

Het kán niet anders dan dat de Corona-crisis tot geldontwaarding gaat leiden en dus indirect tot een verlies van onze vrijheid. In het bijzonder voor de mensen die braaf hebben gespaard in hun nationale valuta zoals bijvoorbeeld de Euro. Meer Euro’s in omloop? Dat betekent immers dat alle Euro’s samen een beetje minder waard worden. Of… HEEL VEEL MINDER waard als we in het tempo doorgaan zoals de ECB dat nu doet…

Het slimme geld weet dit en vloeit naar investeringen toe waarvan de overheid of de ECB niet kan bij-drukken. Denk bijvoorbeeld aan aandelen en grondstoffen – grond, goud en zilver, dat soort zaken. Ze zijn er in beperkte mate en hun koopkracht kan niet aangetast worden door dit soort maatregelen. Heel simpel gezegd: of goud nu 30.000 Euro per kilo is of 100.000 Euro per kilo maakt eigenlijk niet zoveel uit. Waar het om gaat, is wat je met dat goud kunt kopen. Niet hoe het noteert in de waardeloze papieren valuta zoals de Euro of de Dollar.

Wie zijn vrijheid hoog in het vaandel heeft staan en wat over heeft, doet er echt verstandig aan om andere alternatieven dan alleen maar valuta toe te passen. Sparen in de nationale valuta kan gezien worden als diefstal. Geld gaat immers helemaal niet over geld. Het gaat over tijd en vrijheid en inflatie is een manier om jouw tijd en vrijheid te stelen.

Even een eenvoudig sommetje…

1.000 Euro op de bank met een jaarlijkse rente van 0% geeft je aan het einde van dat jaar nog altijd diezelfde 1.000 Euro op de bank. Stel: je hoeft geen vermogensbelasting te betalen, omdat je binnen de vrijstellingen blijft, en er is 2% inflatie. Dit betekent dan dat er nog altijd 1.000 Euro’s zijn aan het einde van dat jaar, maar dat je koopkracht van diezelfde 1.000 Euro’s wel met 2% is afgenomen. Je hebt dus nog maar koopkracht voor 980 Euro in plaats van 1.000 Euro. Er is zojuist 2% van je opgebouwde tijd en vrijheid weggelekt. Simpel sommetje toch? Basis economie. Toch leren we dit niet op school. Dat heeft een reden: het systeem waarin we leven kan het niet aan als er teveel slimme burgers zijn. Zo groot is de goud en zilvermarkt namelijk helemaal niet.

Alternatieven voor spaargeld

Als niemand meer zou sparen in valuta zoals de Euro, hoe zou het systeem er dan uit komen te zien? Geen idee. Bottom line is dit: Euro’s, Dollars en al die andere valuta zijn gebaseerd op vertrouwen. Niks meer, niks minder. Hoe meer mensen voelen dat hun vrijheid gestolen wordt, hoe meer ze zullen zoeken naar alternatieven. In dat opzicht een hele mooie en fascinerende tijd. Zo lag afgelopen week de goudmarkt helemaal stil. Geen goud meer te krijgen. Voor een deel door Corona natuurlijk (smelterijen die stillagen), maar voor een veel belangrijker deel, omdat achter de schermen heel veel mensen goud en zilver aan het aankopen zijn om hun koopkracht en dus vrijheid op financieel gebied te kunnen waarborgen richting de toekomst. De enige valuta die de tand des tijds hebben overleefd, zijn overigens goud en zilver. Ze bieden echter geen rendement vanwege een hele simpele reden: ze hebben geen risico. Mocht je hier meer over willen lezen? Dan kan ik je het boek “Fake” van Robert Kiyosaki aanraden.

Daarnaast is er natuurlijk nog het (morele) aspect van waar je je geld insteekt. Bedrijven bestaan bij de gratie van vraag en aanbod en via de financiering van hun producten. Simpel gezegd: als niemand er geld in wil steken, dan worden sommigen producten niet gemaakt of in de wereld gezet. Mocht je investeerder zijn, dan kan het best zo zijn dat je, via bijvoorbeeld indexfondsen of je pensioen, indirect een aandeel hebt in deze praktijken van bijvoorbeeld farmaceuten die geld verdienen op een immorele manier. Met je geld kun je véél veranderen. Of in stand houden natuurlijk.

Brood en spelen

Een oud Romeins gezegde. Met andere woorden: eten en vermaak. Middelen om het volk zoet te houden. Klinkt oppervlakkig en dat is het ook. Feit is wel dat we als burgers vanuit onze routines zoet gehouden worden. Zeker ook in deze tijd. Brood en spelen is en blijft een oppervlakkig iets. Je ziet het of je ziet het niet. Nu de spelen (afleidingen) wegvallen, worden mensen enorm met zichzelf geconfronteerd en dat is niet voor iedereen makkelijk. Zo bestaat het risico van meer alcohol- en drugsgebruik. De afleidingen vallen weg en we worden in deze tijd meer op onszelf teruggeworpen. Dit treft een groep kwetsbare mensen.

Leven en werken vanuit betekenis

Bottom line van dit artikel is dit: we leven in een unieke en heel bijzondere tijd. Een tijd waarin steeds meer mensen door de mist heen kijken en zien hoe het echt zit. Hoe de wereld echt in elkaar steekt. Steeds meer mensen gaan inzien hoe de maatschappij is opgebouwd en stellen zichzelf kritische vragen. Een diepe drijfveer van de mens is om te werken vanuit vrijheid, liefde en vooral bijdrage aan elkaar.

Mensen willen meer doen en zijn in hun leven dan uitsluitend de productiefactor in een neo-liberaal systeem. Hierin speelt intuïtie een hele belangrijke rol. Voelen of iets wel of niet klopt. Je eigen research doen en je bevindingen durven delen met de wereld. Vrijheid is een groot goed. Het is aan ons allemaal om het te beschermen en vooral te koesteren. Zeker in tijden van schaarste en angst is vrijheid iets dat onder druk komt te staan. Dat mogen we niet laten gebeuren. Daarvoor is het te belangrijk en het treft ons allen. Laten we samen waken.

Zelfeducatie is juist in deze tijd van essentieel belang. Het veranderen van je verhaal. Hierin speelt betekenis voor meer en meer mensen een steeds grotere rol. De huidige tijd vraagt ook om betekenis. Om te staan voor wie je bent en wat je wilt. Om vanuit die kern te handelen. Betekenisvol ondernemen vanuit jouw unieke zielenmissie is het antwoord.

Ben je toe aan een succesverhaal vanuit betekenis? Een echt verhaal van ups en downs?

Dan nodig ik je van harte uit voor onze training Business Meaning Booster. Een weekend vol rijkdom en betekenis. Hierin ondersteunen wij je heel graag met het maken van de mooiste reis die je in dit leven kunt maken: de creatie van een rijk leven vanuit hart en ziel. Dit weekend gaat hoe dan ook door. Corona of niet. Mocht het zo zijn dat we de training niet live mogen geven, zullen we uitwijken naar de online mogelijkheden.

 

Met liefde,
Bas van Vugt

0 0 stemmen
Article Rating

Rijkdom op alle vlakken creëren gaat soms gemakkelijk, maar meestal is het een gevecht van groei. De groei die Mirna en ik ervaren, geven we heel graag aan jou door. Dat hebben we tot onze missie mogen maken. Sta je hiervoor open? Dan nodig we je heel graag uit om eens kennis met ons te komen maken tijdens Business Meaning Booster.

Meer informatie over het Weekend (en aanmelden) kun je hier vinden.

DEEL dit artikel s.v.p. met jouw netwerk, door op de Tweet, Like, Share of Google+ knoppen hieronder te klikken, zodat ook de mensen in jouw netwerk ervan kunnen profiteren.

Heel veel succes op JOUW weg naar JOUW potentieel.

Bas & Mirna

Jouw mening telt...

Abonneer
Laat het weten als er
0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
Search

Over ons

hooggevoelig ondernemen - De hooggevoelige ondernemer

Betekenisvol ondernemen. Geld als bijproduct van succes. Vanuit jouw unieke talent en zielenmissie. #Rijkdom.

Download en bekijk gratis:

  1. Case Study – Hoe familie- en zakenleven te combineren
  2. 25 Business Tips
  3. 12 Sleutels voor Succes in Balans

Volg ons

Recente artikelen

Reserveer jouw (GRATIS) TICKET!

Hoe goed zou jij je voelen als je de volgende stap zou kunnen maken naar emotionele, zakelijke of financiële rijkdom?
Tijdens het Succes In Balans Weekend krijg je tips, strategieën en tools om de volgende stap te maken in het creëren van rijkdom op alle vlakken. Het enige dat je betaalt, is een bijdrage in de kosten die we maken voor de zaal, uitgebreide lunch, koffie, thee en het werkboek dat je ontvangt.

Je leven inrichten zoals je écht wilt? 

Dat is voor ons de ultieme balans! Vanuit wie je bent, met betekenis en in overvloed ondernemen. Het leven hoeft geen struggle te zijn. Toch?!? Althans niet permanent;). De uitdagingen die we als mens allemaal meemaken? Daar liggen onze groeikansen. 

Groei als ondernemer betekent groeien als bedrijf én financieel. Is er iets in je leven waarmee je aan de slag wilt? Wees welkom in het Succes In Balans Weekend. Daarin helpen we ambitieuze ondernemende mensen met de creatie van rijkdom op alle vlakken vanuit hun unieke krachtige essentie. We geven je handige tips en praktische tools om rijkdom op zakelijk, financieel EN persoonlijk vlak te creëren.

Wie weet, tot dan!

0
Wil je je gedachten met ons delen? Laat hier een reactie achter.x

become unstoppable!